Close

Police Station

BAIRIYA Police Station

BAIRIYA Police Station


Phone : 9454402989

BANSDEEH Police Station

BANSDEEH Police Station


Phone : 9454402990

BANSDEEHROAD Police Station

BANSDEEHROAD Police Station


Phone : 9454402991

Basudharpar Police Station

Basudharpar Police Station


Phone : 9454403015

BHEEMPURA Police Station

BHEEMPURA Police Station


Phone : 9454402992

Chandrashekhar Nagar Police Station

Chandrashekhar Nagar Police Station


Phone : 9454403018

CHITBARAGAON Police Station

CHITBARAGAON Police Station


Phone : 9454402993

DOKTI Police Station

DOKTI Police Station


Phone : 9454402994

DUBAHAR Police Station

DUBAHAR Police Station


Phone : 9454402995

FEFNA Police Station

FEFNA Police Station


Phone : 9454402996